نام و نام خانوادگي
پست الکترونيکي
شماره تلفن
مبلغ به تومان
توضيحات

 

اطلاعات پذیرنده

نام فروشگاه و آدرس:درگاه پرداخت افــــ رویـــــد

آدرس:http://froid.ir

صاحب درگاه:فرهاد حق شناس --------- شماره حساب:jp34308a682